دينگاليگای خلافکار

من همش تو کف اين شهاب بودم که چه جوريه که اين پسره با اين ريخت و شمايلش اين همه دوست دختر داره و هی دلنگ دلنگ موبايلش زنگ ميخوره و ملت قربون صدقه هم ميرنو اينا31.gif.بلاخره يه روز بهش گفتم رمز موفقيت تو چيه که ما ازش بی خبريم؟اين همه دوست دختر مختلف در طرح ها و رنگ های گوناگونو تو از کجات در مياری رديف ميکنی هی بهت زنگ ميزنن راه به راه؟!..گفت از تو خيابون سوار ميکنم!..گفتم چه جوری؟..گفت بستگی داره که نگاهت با نگاهش درگير بشه يا نه..اول زل ميزنی تو چشم دختره بعد اگه نگاه کرد ميری يه ۱۰ متر جلوتر راهنماتو ميزنی و ميری کنار وا ميسی و از تو آينه نگاه ميکنی بهش..بعد خودش مياد سوار ميشه اگه بخواد بياد..فقط حواست باشه بنز سبزا نبيننت چون ميکشنت!..تو راه هم باهم حرف ميزنين و بعد وقتی خواست پياده بشه بهش شمارتو ميدی و ميگيره و ...خلاصه اينجوری!33.gif

من اصولا در اين امور استعدادم از کلاه قرمزی هم کمتره چون اون اقلا تونست سرونازو تور کنه29.gif.معمولا دختر بچه های دبستانی از من خوششون مياد احتمالا قيافم اونارو ياد خاله مهدکودکشون ميندازه يه هو ذوق ميکنن!..چميدونم والا!17.gif

يه روز که داشتم واسه خودم توی خيابون ميرفتم ديدم يه دختر مکرمه و معزمه و جميله و اينا توی ايستگاه اتوبوس واساده...منم زل زدم تو چشش جوری که چشمم از حدقه در بياد11.gif..بعدش هم دقيقا ۱۰ متر جلوتر راهنما زدم واسادم و هی از تو آينه نگاه کردم..يه دفعه برگشت نگاه کرد باز اونوری روشو برگردوند!05.gif..بعد يه بوق زدم باز محل نذاشت!..بعدش يه دفعه ای اتوبوس عين اجل معلق قيژ و قيژ اومد و دختره هم زرت سوار شد و در برابر چشمان لوچ من دور شد02.gif!

..گفتم آخه خنگول!دختره که تو ايستگاه اتوبوس وا ميسه خوب ميخواد با اتوبوس بره ديگه!نمياد با تو بره که!تازه فرض کن سوار بشه تو که عرضه نداری از ترست خودت از اون در پياده ميشی!ای خاک تو سرت کنن19.gif!...

اين موضوع مث خُره افتاده بود به جونم!ميخواستم به خودم ثابت کنم که اين يه کار هم ازم بر مياد!يه جور کل کل با خودم(خود درگيری مفرط توام با سندرم خود کم بينی!)

گذشت و گذشت تا ۵شنبه اين هفته که از دانشگاه بر ميگشتم و بارون شديدی هم ميومد ديدم يه دختره کنار جاده واساده و هيچ ماشينی هم نيست که اينو ببره و نسبتا هم بد نبود اما خب بيچاره عين گربه خيس شده بود!..يه نگاه انداختم ديدم انگار بد نيست تیپش(تذکر:من چشام کوره تقريبا22.gifعينکمم زورم مياد بزنم واسه همين همه دخترا رو از فاصله دور شبيه سيندرلا ميبينم٬پيشاپيش پوزش ميطلبم)..خلاصه زدم کنار و دنده عقب گرفتم رسيدم به دختره ديدم وای11.gif!...همه کارخونه کريستين ديور رو رو سرش خالی کرده بود.دور چشمش از بس خط کشيده بود عين کادر کاغذ نقشه کشی شده بود لبهاشم به قاعده سه وجب و چهار انگشت ماتيک اضافه زده بود که يعنی من لبام خيليه!خوبه واترپروف بود مگه نه که همش شره ميکرد رو صورتش عين غاز ميشد صورتش تو اين بارونا..خلاصه...يه تعارف کردم گفتم بارون مياد بفرماييد اونم گفت مزاحم نيستم؟گفتم نه!...تلپ سوار شد و ....

(*:آخه پسره نونت نبود آبت نبود ديگه دختر آخه از وسط جاده دانشگاه سوار ميکنی؟!خاک تو اون سرت!تو که دو دقيقه هم نميتونی حرف بزنی ميخوای ۴۰ دقيقه به اين چی بگی؟!)...

*:اِ..ميگم که..چيزه ..ميخواين کمربندتونو ببندين که بارون داره مياد يه هو من ليز ميخورم و ميميريم شما نميری(ای لال شی با اين حرف زدنت!اقلا اين لهجه رو دُزشو بيار پايين د ِ ضايع!يه کم اَ اينوری اَ اونوری ای و مامانم اينايی حرف بزن خره26.gif)

-:نه بابا!من چاق شدم تازگی٬بعدش ميترسم تو صندلی گير کنم!!!!(وا!اين که انگار اسفناک تر از خودمه که!!)

*:اِ..ميگم که شما دانشجوييد؟

ـ:نه ..کنکور دادم قبول نشدم...چه بارونی مياد!خبر از پيست نداريد؟!

*:پيست؟!..نه بابا!..من اصلا تا حالا نرفتم!
-:وا!.خيلی خوبه که!اينقده خوش ميگذره اونجا پر از برفه خيلی خوبه!!!..تازه الان که يه هفته طرح دادن ماهارو توی چايخونه ها راه نميدن بيکار شديم اصلا همش حوصلمون سر ميره!

*:شماهارو؟!11.gif....هان؟!..آها!دخترارو منظورتونه!..اوهوم بله چه بده واقعا خيلی!

...

*:شما چند سالتونه؟!

ـ:ميخوره چند سالم باشه؟!

*:(با احتساب غلظت آرايش):فکر کنم ۲۱-۲۲ اينا

ـ:نه بابا من ۶۴ايم

*:ا..چه جالب پس همسنيم(وای واقعا از اين حسن تصادف اينقدر خوشحالم که توی پوست خودم جا نميشم الان!26.gif)..متولد چه ماهی هستين؟(خره معمولا اين سوال مال دختراست!19.gif)

ـ:مگه طالع بينی ميخونی؟!18.gif...من خردادیم..راستی اسمم..ممم...غزال..آره غزاله!..تو اسمتو نگفتی ها!13.gif

*:(دختره بی حيا مگه خودت داداش و پدر نداری که سن منو میپرسی؟با اون ريختت12.gif)..منم نيمام!
ـ:خب...ما اصفهانی نيستيما ما از بوشهر اومده بوديم اصفهان يه دو سه سال پيش بعدش دوباره مامانم اينا گفتن اينجا بده برگرديم بعدش دوره زمونه خيلی بد شده و مردم همه ديوونن و خدا مرگم چه وضعی شده زندگی و پسرا چه بد شدن همشون و...

(۲۰ دقيقه بعد)

..بعدش من و خالم خب خيلی به هم وابسته بوديم ديگه بعد اون الان داره کارامو ميکنه که منم برم پيشش دبی!...خوبه نه؟!

*:....بله؟!..بله دبی خيلی بهتر از بوشهره شايدم مث اصفهان باشه اما ..بله خوبه خيلی!04.gifهه هه!..همينجاست؟!..06.gif

ـ:وای مرسی نيما جون!(بلـــــهههه؟!11.gifبرو به عموت بگو نيما جون!ده هه!)

...يه سه ربع هم طولش داد ببينه من يادم مياد که بايد يه تيکه کاغذی کارت ويزيتی يه کوفتی بدم دستش ديد اصلا طرفش گاگول تر از اين حرفاست!...خلاصه از شرش راحت شدم!وای!ديگه تا عمر دارم همچين کاری نميکنم!واميسم تا با مامانم اينا با يه دسته گل يه وری عنر عنر بريم خواستگاری دختر ميمنت خانوم اينا که شوکت جون معرفيش کرده از هر انگشتشم هف هشتا گونی هنر ميريزه!08.gif

نتيجه اخلاقی مردونه:آقايون عزيز اگه ميخوايد دختر سوار کنين بريد دم ايستگاه اتوبوس واينقدربوق بزنيد تا خفه شيد بعدش اگه سوار شد طرف که شد اگه نشد هم ميتونين مختلط سوار کنين و يه پولی هم بگيريد!ثواب هم داره هوا سرده!

نتيجه اخلاقی زنونه:دخترای محترم اگه دنبال يه دوست پسر خوب ميگرديد به نزديک ترين ايستگاه اتوبوس مراجعه ميکنيد تا آقايون بالايی بيان دنبالتون...بعد ميذاريد سه بار بوق بزنه٬ دفعه اول که بوق زد يارو٬محل نميذاريد و دوروبری هاتون ميگن دختر رفته بليط بخره(دهن کجی به آرمان های پسره و انقلاب و ارزش های دفاع مقدس!)..دفعه دوم که بوق زد ملت ميگن دختر رفته بالای درخت نارگيل بچينه..دفعه سوم هم با دريافت زير لفظی از مادر پسره سوار بشين!بلاخره الانم مرد خوب قحطی شده بايد بين بد و بدتر انتخاب کرد همينه که هست!

خلاصه اينم از اين جريان خل بازی ما03.gif..باشد که جملگی رستگار شويم!..زت زياد10.gifتا بعد23.gif

/ 27 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عباس

فدات شم خفن ضد حاااااااااااااااااااااال

عسل بانو

سلام: با حال مينويسی .....ميدونی به نظرم راه حل دوم بهتره ....بری خواستگاری .....مامانا کارشونو بهتر بلدن....موفق باشی

دیوونه خدابیامرز

سلام. دمت گرم بابا! خیلی میخوامت عشقی! این اورکات یه جا دیدم ولی اصلا دقت نکردم به چه دردی میخوره! حالا ببینم چی میشه! شاید هم عضو شدم! راستی کریسمس مبارک! این سانتا کلاز هم ایشالا برات یه دختر خوب پیدا کنه و بیاره! تا دیگه خلافکاری نکنی! سال خوبی داشته باشی!

roshanak

خدا بگم چيکارت کنه من هر دفعه ميام اينجا دوروز دل درد ميگيرم در اثر خنده خيلی بانمکی.ولی با اين همه خنگ بازی يه شبنم خانمی چيزی نصيبت نشه(اون زن چاقه فرازوفرودو ميگم)

بانوی ايرانی

خاله جون نيما سلام.اين کارا چيه ميکنی؟فکر دخترهای خوب ميان با يه بوق خودشون معطل يه پسر بکنن.نه خاله جون...در ضمن طبق امار جمعيت پسرها بيشتر از دخترهاست.من نمی دونم چرا هيچ کس اين موضوع رودرست عنوان نميکنه...بعدشم پسر خوبی باش.فکر درس باش موقع زن خوب گرفتنم ميرسه..........موفق باشی.(از بابت آدرسها هم ممنونم)

kimia

باشد که جملگی رستگار بشی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سلام!خوبی!!خوشی!!!من نبيدم يه مدت يعنی بيدم اما خب..!!!!همه مقاله هات را هم ميخوندم يه معذرت خواهی واسه اينکه نظر نميدادم...!!!!کلی هم ميخندیدم...!!!!!!!!!!!!!!!مثل همين يکی..!!ديگه دفعه آخرت باشه از اين کارا ميکنيا...!!!!!وای وای وای...!کيميا!!!

دیوونه خدابیامرز

اورکات! خواستم عضو شم ولی نشد! ميگه بايد يکی تو رو اينوايت کنه! در ضمن لينک نديدم!!!!!!!!!

یلدا دخمر گل

تو چرا مواظب خودت نيستی؟!!! دختره ميدزديدت ميخواستی چيکار کنی؟!!! حواست به خودت باشه... راستی فاميلش هم ميپرسيدی ببينم ميشناسمش يا نه....

یک آشنای دور

نمی خواستم اينو بگم ولی مجبورم کردی بگم ..... بابا خيلی باحالی...يه سر بيا پيش ما...

roza

سلام.به من هم سر بزن......موفق و پيروز باشی......